Realizacje

Poniżej przedstawiamy wybrane przykłady naszych realizacji:

1. Lokalizacja wycieków

Przykładem skuteczności tej usługi jest fabryka, której przedstawiciele zgłosili się do nas z problemem spadku ciśnienia wody w instalacji c.o. Po dokładnym zbadaniu kamerą termowizyjną wszystkich miejsc w budynkach fabryki, gdzie przebiegały rury c.o. znaleźliśmy miejsce, które wskazywało na nienaturalny rozkład temperatur:

1.jpg ir_4161__medium_.jpg

 

Zdjęcia zrobione po skuciu części posadzki w zaznaczonym miejscu. Jak widać, we wskazanym przez nas miejscu wykryto wyciek wody z rury c.o:

sdc10005__large_.jpg sdc10007__large_.jpg

 

 

Zostaliśmy poproszeni o lokalizację wycieku w prywatnym mieszkaniu. Po zbadaniu mieszkania kamerą termowizyjną wskazaliśmy miejsce o nienaturalnym rozkładzie temperatury.

 

sdc19609.jpg ir_5874.jpg

 

Zdjęcia zrobione po skuciu części posadzki w zaznaczonym miejscu. Jak widać, we wskazanym przez nas miejscu wykryto wyciek wody z rury c.o:

2011_001.jpg

 

Lokalizacja przebiegu rur ogrzewania podłogowego w prywatnym mieszkaniu:

dc_2641.jpg
ir_2640.jpg

 

2. Badanie termowizyjne

Przykład źle zaizolowanego poddasza, brak ciągłości izolacji

2kw.jpg ir_2.jpg ir_2rain.jpg

 

Przykład złego osadzenia okna, widoczne obniżenie temperatury w narożniku

4kw.jpg ir_0361_w.jpg ir_0361iron.jpg

 

Badanie termowizyjne chłodni dc_6245.jpg ir_6244.jpg

 

3. Badania termowizyjne instalacji elektrycznej

Zgłosił się do nas klient, u którego w domu wyrzucało bezpiecznik. Po sprawdzeniu kamerą termowizyjną skrzynki z bezpiecznikami stwierdzono przeciążenie jednego z nich. Przyczyną takiego problemu było podłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych o dużej mocy(bojler, zmywarka, grzejniki elektryczne) do jednego obwodu.

3.jpg ir_4237.jpg

 

4. Lokalizacja przebiegu rur c.o oraz c.w.u

Czasem zdarza, że nie mamy planów przebiegu rur co czy  ogrzewania podłogowego a chcemy wiercić w podłodze podczas remontu i nie jesteśmy pewni czy nie uszkodzimy rur. Wtedy za pomocą kamery termowizyjnej możemy zlokalizować ich przebieg. Poniżej przykład lokalizacji rury co

1kw.jpg ir_2.jpg